Tủ dụng cụ chuyên dùng 7 ngăn, 295 chi tiết.

Liên hệ Còn hàng

Hãng               : Beta - Italy

Tủ dụng cụ chuyên dùng 7 ngăn, 295 chi tiết.

- 13 đầu khẩu 1/4", 6 cạnh cỡ: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14mm

- 13 đầu khẩu 1/4", 6 cạnh, thân dài cỡ: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14mm

- 01 tay vặn đảo chiều 1/4"

- 01 khớp nối mềm 1/4"

- 01 thanh nối dài 1/4" dài 50mm.

- 01 thanh nối dài 1/4" dài 100mm

- 01 tay vặn thanh trượt chữ T 1/4" dài 115mm

- 01 tô vít lắp đầu bít 1/4", dài 150mm

- 06 đầu khẩu 1/4" lắp bít lục giác cỡ: 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm

- 08 đầu khẩu 1/4" lắp bít hoa thị cỡ: T06; T07; T08; T09; T10; T15; T20; T25.

- 01 đầu chuyển đổi 4 cạnh - 6 cạnh cỡ 1/4" dùng cho lắp các đầu bít

- 06 đầu bít tô vít 2 cạnh 1/4" kích cỡ 0,5x3; 0,6x4,5; 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5; 1,6x8mm

- 03 đầu bit 1/4" loại 4 cạnh Phillips 1/4" kích cỡ PH1; PH2; PH3

- 03 đầu bit 1/4" loại 4 cạnh Pozidriv 1/4" kích cỡ PZ1; PZ2; PZ3

- 06 đầu bit 1/4" loại lục giác cỡ 2; 3; 4; 5; 6; 8mm

- 09 đầu bit 1/4" loại hoa thị cỡ T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

- 03 đầu bit 1/4" loại hình vuông cỡ 1; 2; 3mm

- 01 đầu lắp bít cỡ  1/4"-1/4"

 

- 20 đầu khẩu 1/2", 6 cạnh, cỡ: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32mm

- 11 đầu khẩu 1/2", 6 cạnh, thân dài cỡ: 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

- 01 tay vặn đảo chiều 1/2".

- 01 khớp nối mềm 1/2"

- 01 thanh nối dài 1/2" dài 125 mm

- 01 thanh nối dài 1/2" dài 250 mm

- 01 đầu khẩu chuyển đổi 4 cạnh 3/8"-1/2"

- 08 khẩu 1/2", lắp bít lục giác cỡ: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 mm.

- 07 khẩu 1/2", lắp bít hoa thị cỡ: T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60.

 

- 06 tô vít 2 cạnh cỡ: 2,5x50; 3x75; 4x100; 5,5x125; 6,5x150; 8x200 mm.

- 01 tô vít 2 cạnh cỡ: 4x30 mm.

- 04 tô vít 4 cạnh phillips  cỡ: PH0x60; PH1x80; PH2x100; PH3x150 mm.

- 01 tô vít 4 cạnh phillips cỡ: PH1x30 mm.

- 12 tô vít hoa thị cỡ: T06; T07; T08; T09; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45.

 

- 09 đầu bit 1/4" loại hoa thị, thần dài cỡ: T3; T4; T5; T6; T7; T8; T9; T10; T15.

- 05 đầu bít 1/4", hoa thị (kiểu lỗ thông), thân dài cỡ: T6; T7; T8; T9; T10.

- 09 đầu bít 1/4" tô vít 2 cạnh cỡ: 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 mm.

- 05 đầu bit 1/4" lục giác cỡ: 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2 mm.

- 04 đầu bít 1/4" tô vít 4 cạnh Phillips cỡ: PH000; PH00; PH0; PH1.

- 04đầu bít 1/4" tô vít 4 cạnh Pozidriv cỡ PZ000; PZ00; PZ0; PZ1.

- 01 thanh nối dài 1/4" để nối dài đầu lắp bít.

- 01 tô vít lắp đầu bít, dài 110mm

 

- 22 cà lê 1 đầu hở - một đầu chòng cỡ: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm.

- 09 chìa vặn lục giác đuôi cầu cỡ: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

 

- 17 đầu khẩu 3/8", 6 cạnh, cỡ: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm.

- 08 đầu khẩu 3/8", 6 cạnh, thân dài cỡ: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19 mm.

- 01 tay vặn đảo chiều 3/8"

- 01 khớp nối mềm 3/8"

- 01 cái thanh nối dài 3/8" dài 75mm

- 01 cái thanh nối dài 3/8" dài 150mm

- 01 đầu khẩu chuyển đổi 4 cạnh 1/2"-3/8"

- 07 khẩu 3/8", lắp bít lục giác cỡ: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm.

- 07 khẩu 3/8", lắp bít hoa thị cỡ: T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45.

- 08 cà lê 2 đầu hở cỡ: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22 mm.

- 08 cà lê 2 đầu chòng đối xứng cỡ: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22 mm.

- 01 kìm cắt 160 mm

- 01 kìm bằng 180 mm.

- 01 kìm mỏ nhọn 200 mm

- 01 kìm mở phanh trong (Ø19-60mm), mũi thẳng, dài 180mm.

- 01 kìm mở phanh trong (Ø19-60mm), mũi cong, dài 170mm.

- 01 kìm mở phanh ngoài (Ø19-60mm), mũi thẳng, dài 175mm.

- 01 kìm mở phanh ngoài (Ø19-60mm), mũi cong, dài 175mm.

- 01 kìm mỏ quạ 250 mm

- 01 búa đầu vuông 500g.

- 01 búa đầu mềm đường kính 35mm.

- 01 đột dấu, đường kính thân Ø4 mm.

- 01 đột bằng, rộng 17mm, dài 150mm

- 01 đột nhọn dài 125mm.

Nội dung tùy chỉnh
Nội dung tùy chỉnh
Hotline: 0915756373
popup

Số lượng:

Tổng tiền: